بایگانی

Archive for اوت 2011

قدر می دانم تقدیری که تو برایم رقم زنی…

با همه ی ناتوانی ام…

با همه ی کوچکی ام…

دوستت دارم و قدر می دانم این تقدیر مقدر را.

ای نهایت همه ی خوبی ها، برایمان همه ی بی نهایت ها، همه ی خوبی ها را رقم بزن…تقدیری مبارک.

رهایم نکن در این آشوب ِ پر غوغا.

رهایم نکن…

Advertisements